รายละเอียด คอร์สเปิดเทอม 2 (ช่วงเดือน พฤศจิกายน 57- กุมภาพันธ์ 58)

RC 1RC 2

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ประกาศผลสอบ คอร์สปิดเทอมตุลาคม57

RC web                                                      ประกาศผลสอบ คอร์สปิดเทอมตุลาคม 57

                                                    คลิกดูผลสอบ    คะแนน ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 57

RC 57.1RC 57.1

โบชัวร์ 57  SE-ED

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขออนุญาต เผยแพร่ผลงานวิชาการ คศ.3 สาขา ชีววิทยา

 tya

คลิกเพื่อเข้าชม ชุดการสอนการย่อยอาหารของจุลินทรีย์

คลิกเพื่อเข้าชม ชุดกิจกรรมแรงและงาน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

คอร์สเรียน เปิดเทอม 1/57

RC 900SE ED 900

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

กิจกรรมครอบครัว RC ร้อยเอ็ด

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

RC ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแพทย์

ความภูมิใจที่ RC ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ แพทย์หลายสถาบัน

 

จะเป็นแพทย์สถาบันใด..ปีไหนๆ…. RC ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับความสำเร็จของลูกศิษย์ RC ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์โครงการ และมหาลัยต่างๆ

 

 

         

 นางสาวชไมพร   อัตถากร                                   นายอธิวัฒน์  อุ่นพิกุล                             นายศิวกร   ชำนาญภูมิ                   

                                           

       นายชัยวัฒน์   กัญญาคำ                    นายเจตนิพัฒน์  คุณโนนยาง                               นายสุริยกาล   ธนูศิลป์    

 

     

              นางสาวอุสนา  อุ่นพิกุล

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 1 Comment

ประกาศผลสอบคอร์สการเรียนต่าง ๆ โรงเรียนกวดวิชารัฐกิจเจริญวิทย์ (RC)

ประกาศผลสอบคอร์สการเรียนต่าง ๆ โรงเรียนกวดวิชารัฐกิจเจริญวิทย์ (RC)

1.  คอร์สเพิ่มเกรดและติว ม.ต้น

2.  คอร์สเพิ่มเกรด ป.5-6

3.  คอร์สเพิ่มเกรด ป.1-4

เกณฑ์ การเรียงลำดับ  
1. คะแนนรวม  คณิต + วิทย์ + Eng +ไทย + สังคม
2. คะแนน  วิทย์ + คณิต
3. คะแนน  ไทย + สังคม
4. คะแนน  Eng
นักเรียนที่ มีรายชื่อแถบสีเหลือง ให้มารายงานตัวรับทุนเรียนฟรีคอร์สล่วงหน้าเทอม 2 เรียนวันที่  11 – 24  ตุลาคม 2556  
 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 2 Comments

เรียนพิเศษกับซีเอ็ด(se-ed) อนุบาล – ป.6

เรียนพิเศษกับซีเอ็ด(se-ed) อนุบาล – ป.6 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ศูนย์ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนกวดวิชารัฐกิจเจริญวิทย์ (RC ร้อยเอ็ด)

   

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2556

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 1 Comment