ประกาศผลสอบ คอร์สล้วงหน้าเทอม1/58 เดือน เมษายน 2558

RC 1 web              คลิกดูคะแนน    ประกาศผลสอบ คอร์สล่วงหน้าเทอม1/58  เดือน เมษายน 2558

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น เดือนมีนาคม 58

RC 1 web                                               คลิกดูคะแนน   ประกาศผลสอบ มีนาคม 58

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

รายละเอียด คอร์สปิดเทอม มีนาคม-เมษายน 2558

RC-1RC-2

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

รายละเอียด คอร์สเปิดเทอม 2 (ช่วงเดือน พฤศจิกายน 57- กุมภาพันธ์ 58)

RC 1RC 2

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ประกาศผลสอบ คอร์สปิดเทอมตุลาคม57

RC web                                                      ประกาศผลสอบ คอร์สปิดเทอมตุลาคม 57

                                                    คลิกดูผลสอบ    คะแนน ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 57

RC 57.1RC 57.1

โบชัวร์ 57  SE-ED

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขออนุญาต เผยแพร่ผลงานวิชาการ คศ.3 สาขา ชีววิทยา

 tya

คลิกเพื่อเข้าชม ชุดการสอนการย่อยอาหารของจุลินทรีย์

คลิกเพื่อเข้าชม ชุดกิจกรรมแรงและงาน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

คอร์สเรียน เปิดเทอม 1/57

RC 900SE ED 900

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

กิจกรรมครอบครัว RC ร้อยเอ็ด

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

RC ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแพทย์

ความภูมิใจที่ RC ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ แพทย์หลายสถาบัน

 

จะเป็นแพทย์สถาบันใด..ปีไหนๆ…. RC ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับความสำเร็จของลูกศิษย์ RC ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์โครงการ และมหาลัยต่างๆ

 

 

         

 นางสาวชไมพร   อัตถากร                                   นายอธิวัฒน์  อุ่นพิกุล                             นายศิวกร   ชำนาญภูมิ                   

                                           

       นายชัยวัฒน์   กัญญาคำ                    นายเจตนิพัฒน์  คุณโนนยาง                               นายสุริยกาล   ธนูศิลป์    

 

     

              นางสาวอุสนา  อุ่นพิกุล

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 1 Comment